Afbeelding
Foto:

Voorlopig einde asbestverbod

TWENTE - Het omstreden verbod op asbesthoudende daken is voorlopig van de baan. Dinsdag stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel, dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor mensen met een asbesthoudend dak.

Aanvankelijk was de nieuwe wet er op gericht om met ingang van 1 januari 2025 alle asbesthoudende daken simpelweg te verbieden. Als gevolg van dit beleid zouden huiseigenaren op eigen kosten het dak moeten laten saneren door een professioneel bedrijf. Kleinere oppervlakten zou men dan onder specifieke voorwaarden wel zelf mogen doen. Uiteindelijk stemde de Eerste Kamer niet in met het nieuwe beleid, ondanks laatste pogingen om de termijn op te rekken naar drie jaar en verdere coulance toe te passen bij schrijnende gevallen.


Onzekere toekomst
Met het wegstemmen van het nieuwe asbestverbod is de onzekerheid voor huiseigenaren helaas nog niet helemaal weggenomen. Immers, het beleid zou in aangepaste vorm terug kunnen komen. De onzekerheid over het al dan niet invoeren van de nieuwe wet was ook de belangrijkste oorzaak achter de trage saneringen. Huiseigenaren waren immers weinig happig om nu op eigen kosten te saneren wanneer het beleid - zoals nu dus gebeurde - weer van tafel ging.


Risico's beperken
De redenatie om ook bestaande asbesthoudende daken sneller verplicht te laten saneren komt voort uit de mogelijke gezondheidsrisico's die deze daken op kunnen leveren. Zo kan een dak in verval raken door slecht onderhoud, waardoor gevaarlijke vezels los kunnen komen. Ook bij brand kan de verspreiding van asbest zorgen voor gevaarlijke situaties. Overijssel was landelijk gezien al wel een van de koplopers met betrekking tot het proactief saneren van dit soort daken. Zo werd dit onder meer bij boerenbedrijven gestimuleerd, in combinatie met plaatsing van zonnepanelen voor het verduurzamen van deze bedrijven.