Afbeelding
Foto:

De gemeente blikt vooruit; financiële stabiliteit

ALMELO - Afgelopen dinsdag 24 mei werd de perspectiefnota gepresenteerd voor de gemeente Almelo, met hierin de huidige stand van zaken op het gebied van financiën, maar ook een voorspelling voor de komende jaren. In het kort: op dit moment staat de gemeente voor financiële uitdagingen, maar het perspectief vanaf 2022 is positief.

In de perspectiefnota wordt rekening gehouden met de begroting op dit moment en hoe dit jaar tot nu toe verloopt. Maar er wordt nadruk gelegd op de toekomst en welke ontwikkelingen er verwacht kunnen worden. De perspectiefnota wordt vervolgens gebruikt om de begroting te kunnen aanpassen. Zo is de gemeente voorbereid op actuele zaken zoals de vergrijzing, klimaatverandering en de kosten voor onder andere jeugdzorg. De nota werd door het College van B en W gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Sociale zaken
Voor het jaar 2019 komt de gemeente vooralsnog in de rode cijfers uit. De nota laat zien dat Almelo voor dit jaar 7,1 miljoen in de min uitkomt. Dit is te wijten aan de grote uitgaven voor sociale zaken waaronder jeugdzorg en de WMO. Een opsteker is dat gemeentes hiervoor extra budget is toegezegd door het Rijk, dit is nog niet verwerkt in de laatste berekeningen. Dit zal het uiteindelijke cijfer nog iets beïnvloeden, maar het college stelt daarnaast nog wat actiepunten voor om de kosten op deze zaken te drukken. Zo adviseren ze een aanpassing in de PGB-tarieven en kan er volgens hen nog meer worden ingezet op algemeen voorliggende voorzieningen.

Positief
Hoewel de gemeente de komende jaren nog verschillende uitdagingen zal hebben, ziet het financieel beeld er vanaf 2022 positief uit. Het college verwacht dan het begrotingstekort te kunnen oplossen en er zal ruimte zijn voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur zoals de F35. Vanwege het positieve perspectief over meerdere jaren stelt het college ook voor om geen extra bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Ondanks de actuele problemen zijn ze positief over de toekomst van Almelo.