Afbeelding
Foto:

Wijkteams over de hele stad uitgerold na succesvolle proef

ALMELO - Vorig jaar startte de gemeente Almelo met een proef met wijkteams. Inwoners van de Windmolenbroek en het Nieuwstraatkwartier kunnen sinds de start in september 2018 met vragen over zorg, schulden, jeugdhulp, werk en inkomen dichtbij huis terecht in de oude Hagendoornschool of in het Medisch Centrum aan de Zeearend.

Wethouder Van Mierlo van Zorg: "Na een half jaar blijkt dat we door meer preventief en integraal te werken inwoners beter kunnen helpen. Bovendien is minder maatwerk nodig waardoor we de kosten van de zorg en participatie verlagen." Vanwege het succes van de proef wil het college vanaf 2020 de werkwijze gaan toepassen in de hele stad. De werkwijze sluit aan bij de ambitie van het college, namelijk kwalitatief goede zorg bieden, uitkomen met Rijksmiddelen en innovaties toepassen die inwoners perspectief bieden.

Eerste aanspreekpunt
Opvallend aan de proef is de rol van de zogenaamde intaker. Deze medewerker in de wijk is het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Iemand die de buurt kent, net als alle huisartsen, scholen en andere professionals evenals alle algemene voorzieningen. De intaker kan bijna in 1 op de 4 gevallen de vraag rechtstreeks afhandelen. Pas wanneer toch een indicatie nodig is, doet de intaker een beroep op de wijkcoach. Van Mierlo: "De intakefunctie voorkomt een te groot beroep op maatwerkvoorzieningen. Oplossingen worden gevonden in het eigen netwerk van een inwoner of via een algemene voorziening. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten; het is goed voor inwoners én de gemeentelijke financiën."

Beter gehoord
23% van de zaken die bij een wijkcoach terecht komen zijn complex en vragen betrokkenheid van verschillende specialismen. Deze professionals maken samen met de inwoner(s) één plan en spreken af wie er optreedt als regisseur een aanspreekpunt voor de inwoner. De proef maakt duidelijk dat inwoners met complexe problematieken zich beter gehoord en begrepen voelen. Inwoners vinden het bovendien een grote meerwaarde dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te doen.

Creatieve oplossingen
Medewerkers van de gemeente die meedoen aan de proef in beide wijken zijn positief over de aanpak. De multidisciplinaire én wijkgerichte samenwerking levert een duidelijke meerwaarde op: betere plannen en meer eigenaarschap, zowel individueel en als team. Bovendien stimuleert de werkwijze om tot creatieve oplossingen te komen. Wel is meer aandacht nodig voor ICT-voorzieningen en faciliteiten op de locatie.

Invoering in 2020
Het college stelt voor om vanaf januari 2020 met zes wijkteams te gaan werken, verdeeld over de hele stad. In elke wijk komt één herkenbaar inlooppunt voor inwoners en alle professionele partners in de wijk.