Afbeelding
Foto:

Subsidie vrijwilligerswerk in natuur en landschap

TWENTE - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor veel belangrijke taken in onze samenleving. Van de voetbalclub tot het bejaardentehuis, van de scouting tot de bridgeclub. Maar ook bij natuurorganisaties zijn zeer veel vrijwilligers actief.

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel zijn twee organisaties die al veel doen met vrijwilligers, met een nog grotere ambitie voor de toekomst. Om dit te ondersteunen ontvangen zij van de Provincie Overijssel een subsidie van 858.000 euro, voor de periode 2019-2021. Landschap Overijssel coördineert de besteding en werkt hierin nauw samen met andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen het natuur- en landschapsbeheer. De Provincie Overijssel is niet de enige die investeert - de organisaties zélf investeren namelijk ook 858.000 euro.

Veel vrijwilligers
Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben samen met andere partners een groeiend netwerk van ruim 20.000 vrijwilligers die op allerlei manieren bijdragen aan het landschap. Het geld kan goed gebruikt worden om hen te ondersteunen met belangrijke voorzieningen zoals gereedschapdepots, verzekeringen, cursussen en begeleiding door mentoren. Mooie investeringen die direct bijdragen aan hun inzetbaarheid, werkgenot en ook op lange termijn hun vruchten af zullen werpen.

Ambities
Ook het vrijwilligerswerk zelf is aan verandering onderhevig. Zo proberen de partners te innoveren op het gebied van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld groene bewonersinitiatieven in de stad, ondersteuning van vrijwilligers in de groene zorg en het ontwikkelen van vrijwilligersprojecten die jongeren meer betrekken bij het landschap en de natuur. Gedeputeerde Hester Maij heeft dan ook hoge verwachtingen van deze investeringen. "We hopen natuurlijk dat steeds meer inwoners mee willen werken om hun omgeving groener te maken."