Afbeelding
Foto:

Nul verkeersslachtoffers met snelheid assistent?

OVERIJSSEL - Dodelijke verkeersslachtoffers worden mede veroorzaakt door te hard rijden. Tijd om daar iets aan te doen volgens provincie Overijssel.

Provincie Overijssel wil er graag voor zorgen dat iedere automobilist zich aan de maximumsnelheid houdt op zowel de gemeentelijke en provinciale wegen als op Rijkswegen. En dat op een heel praktische manier, namelijk met de Intelligente Snelheid Assistentie (ISA).

ISA
Intelligente Snelheid Assistentie is een instrument dat wordt ontwikkeld door V-Tron uit Deventer in samenwerking met de provincie en ingebouwd wordt in voertuigen. Door technologie zoals camera en GPS-signaal bepaalt ISA welke snelheid is toegestaan. Wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden, wordt de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd met signalen en is er weerstand voelbaar bij het gaspedaal. Doel daarvan is dat de bestuurder zich nog bewuster wordt van zijn verkeersgedrag. Goed gedrag wordt beloont.

Regelgeving
De Europese commissie heeft al gesproken over het verplicht stellen van enkele veiligheidstechnieken, zoals ISA, op auto's die nieuw op de markt worden gebracht. Er wordt nog gewerkt aan wet- en regelgeving, maar de provincie Overijssel zet nu al de eerste stappen. Een veilige weginrichting, waarvoor de provincie verantwoordelijk is, en bewustwordingscampagnes hebben niet het gewenste effect. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 is schrikbarend toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor en de oorzaak daarvan kan liggen in fout verkeersgedrag, zoals het bewust overschrijden van de maximumsnelheid.

Planning
Tot de zomer heeft V-Tron de tijd voor de verdere ontwikkeling van ISA en daarna zal er een kleinschalige test gaan plaatsvinden. Daarna wordt gekeken of de test uitgebreid kan worden tot minimaal 150 voertuigen met ISA, die getest gaan worden tot eind 2020.