Afbeelding
Foto:

Reclame

In Tubantia (ofwal 'n Baans) steun ne hele verhandeling oawer befaamde reclames. De leu weet duurgoans nog precies wee de hoofdpersoon was in "Foutje…bedankt", ze köant pardoes een umoristisch filmpje neumen van "Even Apeldoorn bellen" of wee "Pitamientje" was, en zo verdan.

Mer d'r was al reclame vuurdat de STER0 van de tellevisie of de radio besteun. Vuurtieds ha'j mooie emallie-borden van Van Nelle, Boldoot of zunlechzepe, en ook in de kraanten van vuur honderd joar wör d'r al drok gebroek emaakt van reclameadverteanties. Bolletje is groot ewörden duur cartoons in de kraante van Wim Boost met de slagzin "Ik wil Bolletje." De kraantenadverteanties wörren andachtig bekekken, want zovölle leasvoor was d'r ook wier nit. Vuural in de dagbladen.

In de joaren vieftig wör 's nommedeangs um een uur of dree 'n kraantenkeal um de boch van de Walstroate zichboar, lopend met nen stapel "Dagblad van het Oosten" oawer 'n oarm en hier en doar gung d'r ne kraante achter de deldure hen, want breewnbussen ha'j toen nöwkes. Viej steun dan al te loeren of hee köm en dan leuze viej de strips van Pim, Pam en Pom of de strip van Rikkie en De Waterdemon, ik herinner miej nog de slagzin van nen hoolthaandel oet Almelo: "het beste terechte biej…Van der Vegte".

D'r waren zo roond 1900 al tekstreclames, zelfs zoonder ankondiging dat dit ne adverteantie betröf. Nemt een (reclame)artikel oet 1904 oet Tubantia: "Nu zullen wij de genezing verhalen van de echtgenote van den Heer G.J. van Heun te Nijverdal. Mijne vrouw, zoo schrijft hij, heeft gelijk zoo vele andere personen de goede uitwerking der Pink Pillen ondervonden. Sedert meer dan 65 jaren was mijne vrouw lijdende aan hartkloppingen en duizeligheid, gaf somtijds bloed op en na gebruik van zes dozen Pinkpillen is zij ontzaggelijk veel beter geworden. Geheel en al over is het nog niet doch de beterschap neemt van dag tot dag toe. Zij kan haar werk weder verrichten, en daarom raad ik een ieder die lijdende is aan, een proef te nemen met de Pink pillen, op haar 60 jarigen leeftijd konden wij niets beters hopen. Prijs f 1,75 de doos, f 9. per zes doozen." Zes deuzen was destieds bekaant een dagloon.

Doar is een versje van Dirk Camphuysen: "Ach waren alle menschen wijs, en deden daarbij wél, de aerd waer haer een Paradijs, nu isse meest een hel". Min groffa keanden dat oet 'n kop mer ook disse variant van ne steenkollenfirma: "Och waren alle mensen wijs, en stookten d'Union briket, de keuken was een paradijs, het koken louter pret…."

Gerrit Kraa