Afbeelding
Foto:

Pilot natuurgetrouwe silhouetten van ree en das

OVERIJSSEL - In samenwerking met twee Wildbeheereenheden start Landschap Overijssel een pilot met natuurgetrouwe silhouetten langs 60 kilometer wegen. Binnen WBE "West-Twente" betreft dit de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten en binnen de WBE "Lemelerberg e.o.", de gemeente Ommen. De reden hiervoor is het omlaag brengen van het aantal aanrijdingen dat plaatsvindt met reeën en dassen.

Jaarlijks sterven er duizenden dieren door aanrijdingen. In Overijssel gaat het om ca. 900 reeën en tientallen dassen. Er zijn steeds meer wegen en auto's in het buitengebied. De beste oplossingen zijn snelheidsbeperkende maatregelen en het aanleggen van faunavoorzieningen om zoveel mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen en dieren te helpen bij hun oversteek. Omdat dit niet op elke locatie kan, wordt er gezocht naar nieuwe hulpmiddelen.

Wildspiegels
Ook de bekende wildspiegels, waarbij licht van de koplampen weerkaatst wordt in de ogen van het wild, dragen bij aan het beperken van ongelukken al zijn de resultaten hiervan wisselend. Dit komt met name omdat er vaak harder gereden wordt dan de toegestane snelheid van 60 kilometer per uur. Met het plaatsen van natuurgetrouwe silhouetten van reeën en dassen langs de weg, worden automobilisten er op gewezen dat reeën en dassen in dat gebied voorkomen en dat ze daar alert op moeten zijn.

Voorzichtiger rijden
De pilot wordt uitgevoerd op plekken waar herhaaldelijk reeën en dassen worden aangereden. De afbeeldingen, ook wel silhouetten genoemd, worden in de bosrand geplaatst. Na een jaar wordt geëvalueerd of de pilot heeft geleidt tot een afname van het aantal aanrijdingen en of automobilisten daadwerkelijk voorzichtiger zijn gaan rijden op de meest cruciale wegen. De pilot start binnen de gemeenten Wierden en Ommen.