Afbeelding
Foto:

75 jaar vrouwen in de krijgsmacht

ALMELO - Op dinsdag 14 mei zal Majoor b.d. Stephanie Hulsman van de Koninklijke Luchtmacht een lezing verzorgen over 75 jaar vrouwen in de Krijgsmacht en ook over haar uitzending naar Bosnië.

Met de oprichting van het Vrouwenkorps Koninklijke Nederlands-Indisch Leger op 5 maart 1944 gingen de eerste vrouwen aan de slag bij de krijgsmacht. Driekwart eeuw later vechten, varen en vliegen ze bij Defensie. Dat ging niet zonder slag of stoot. In eerste instantie waren de functies voor vrouwen beperkt. Sowieso waren ze niet volledig geïntegreerd maar ondergebracht in verschillende afdelingen. In april 1944 ontstond het Vrouwen Hulp Korps van de Landmacht, enkele maanden later gevolgd door de Marine Vrouwen Afdeling (Marva). Het eerste ging in 1951 over in de Militaire Vrouwen Afdeling (Milva). In datzelfde jaar was ook de Luchtmacht Vrouwenafdeling (Luva) een feit.

Ontwikkeling
Maar hoe ging die ontwikkeling verder en waar staan we nu? Majoor b.d. Stephanie Hulsman heeft daarover een zeer interessante lezing met beeld en geluid gemaakt. Haar presentatie zal gaan over de geschiedenis van vrouwen in de Krijgsmacht. 75 jaar geleden kwam de eerste vrouw officieel in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten. Zij maakte daardoor de weg vrij voor meer vrouwelijke militairen die in deze tijd volledig geïntegreerd zijn binnen de defensie organisatie. Majoor Stephanie zal de presentatie verder illustreren met haar 20 jaar eigen ervaring als militair, waarbij leuke en bijzondere momenten voorbijkomen, maar er ook aandacht zal zijn voor de soms lastige omstandigheden waar zij als vrouwelijke officier binnen de defensie organisatie mee te maken heeft gehad, zoals tijdens een uitzending naar Bosnië.

Veteranencafé
Het spreekt vanzelf dat het een interessante avond wordt tijdens het maandelijkse veteranencafé. Deze wordt dit keer gehouden in "de Loods" van bier- en wijnlokaal Het Hookhoes, Grotestraat in Almelo, vanaf 19.30 tot 22.00 uur. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het veteranencafé dé plek is om een aangename en zinvolle avond te hebben met lotgenoten, zeker met zo'n presentatie en na de herdenkingen op 4 en 5 mei. Op vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15 procent korting op de consumpties gegeven. Almelose veteranen en ook veteranen uit de regio met hun eventuele partners zijn zoals altijd van harte welkom. Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u op de website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief. Het VCA is ook te vinden op Facebook onder "Veteranen Almelo".