Ken de verkeersregels: Wat is de maximumsnelheid?

ALMELO - Nederland kent veel verkeersborden die iets aangeven over de maximumsnelheid. Welk van de bovenstaande borden zegt echter niets over hoe hard u mag rijden?

Het juiste antwoord is het afgebeeld verkeersbord van foto B. Dit bord geeft namelijk een adviessnelheid aan. Er wordt aangeraden om op dat traject niet harder dan 60 km/h te rijden, maar u mag dit overschrijden tot aan de maximumsnelheid op het traject. U kunt echter wel een boete krijgen voor gevaarlijk rijgedrag wanneer u onverantwoord bezig bent.

Verdere uitleg
Foto A: Dit is een standaard verbodsbord. Er mag niet harder dan 50 km/h gereden worden.
Foto C: Dit bord geeft aan dat u de bebouwde kom binnen rijdt. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 km/h tenzij anders is aangegeven.
Foto D: Dit verkeersbord geeft aan dat u zich op een woonerf bevindt. Vroeger mocht u hier stapvoets rijden. Tegenwoordig is hier de maximumsnelheid van 15 km/h van kracht.
Foto E: Wanneer u dit bord tegenkomt, weet u dat de weg een autoweg is. Dit betekent ook dat de maximumsnelheid 100 km/h is tenzij door bijvoorbeeld een verbodsbord, zoals getoond bij foto A, anders wordt aangegeven.
Foto F: Bij het passeren van dit verkeersbord, rijdt u een gebied in waar maximaal 30 km/h gereden mag worden. De maximumsnelheid geldt voor de straat waarop u rijdt en alle andere straten in het gebied. Pas na het bord "einde zone 30 km/h" mag u weer harder rijden.