Onderzoek aardgas-vrije wijk Plan Oost

WIERDEN - Maandag hebben de gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting Roos, Stichting SKOT, Stichting Verlon en netbeheerder Cogas een nieuwe intentieverklaring ondertekend. Zij gaan samen kijken of het energieverbruik in Wierden duurzamer gemaakt kan worden.

De partners kijken als eerste naar het energieverbruik van een drietal basisscholen, kinderopvang, een sportzaal en 44 seniorenwoningen. Deze moeten allemaal duurzamer worden. De gemeente heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken om onafhankelijk van aardgas te worden. In de vorm van een pilot wordt nu eerst onderzocht welke alternatieve energiebronnen geschikt zijn voor dit deel van Plan Oost. Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid van de gemeente Wierden zegt: "Ik ben heel blij dat we met deze pilot een deel van de wijk proberen te verduurzamen. Cogas is hierin een belangrijke partner met haar kennis en ervaring in alternatieve energiebronnen". Beide partijen werken nauw samen met de scholen De Morgenster, Het Galjoen en De Widerode. Naast de scholen wordt ook gekeken naar verduurzamen van Sportzaal Het Noordbroek, kinderopvang Het Palet en een deel van de woningen van Reggewoon. De eerste onderzoeksresultaten worden voor de zomer verwacht. In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat welke wijken, wanneer en op welke manier aardgasvrij gemaakt worden. Hierbij heeft de gemeente hulp ingeroepen van Cogas. De netbeheerder ondersteunt de gemeente met het maken van warmteplannen.