Open Huis dr. Herderscheeschool

ALMELO - Op woensdagochtend 3 april tussen 9.00 uur en 10.30 uur opent de Dr. Herderscheeschool haar deuren voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de school en deze school een warm hart toedragen.

Het wordt een bijzondere ochtend waarop ze u niet alleen de school laten zien en hoe ze op deze school werken, maar ook zullen bij de school betrokken instanties informatie geven.


Speciaal onderwijs
De Dr. Herderscheeschool is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die moeite hebben met leren. Het werken met kinderen in het speciaal onderwijs is heel speciaal: Het is een uitdaging, het geeft voldoening om een kind weer een (soms klein) stapje verder te hebben geholpen. Hier wordt de basis gelegd voor een zinvolle toekomst van elk kind. Werken aan zelfstandigheid begint al in de jongste groepen. Uiteindelijk, als de leerling ook het traject in het Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft voltooid, is deze, voorzien van de nodige bagage, in staat om zo zelfstandig mogelijk te wonen, te werken en een positieve invulling aan vrije tijd te geven. Duidelijk is dat, wat er de komende jaren ook zal veranderen binnen het (speciaal) onderwijsland, deze school een belangrijke, onmisbare positie binnen Almelo en omstreken blijft innemen.


Kom ook
Alle belangstellenden zijn welkom: ouders, vrienden, buren, maar ook mensen die wel eens langs school lopen en zich altijd al afvroegen wat er daarbinnen allemaal gebeurt! De Dr. Herderscheeschool is gevestigd aan de Schapendijk 3 in Almelo. Telefoon: 0546-86 19 26. Website: www.herderschee.net