Shutterstock.com
Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Betere match moet uitkeringsgerechtigde aan baan helpen

ALMELO - De gemeente Almelo wil de komende tijd nog meer inzetten op het goed begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk. Almelo heeft de afgelopen jaren al goede stappen gezet om meer mensen uit de uitkeringsafhankelijkheid te halen, met redelijk succes. Er kan en moet echter nog meer gebeuren.

De VVD-gemeenteraadsfractie stelde afgelopen maand vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de resultaten tot nu toe en toekomstige ambities bij het vergroten van de arbeidsparticipatie. Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat iemand met een uitkering weer werk krijgt?

Betere selectie
Het college heeft de ambitie om allereerst de selectie aan de poort te verbeteren. Almelo verstrekte in januari nog ruim 2.745 uitkeringen voor levensonderhoud. Het ging hierbij om 2.575 bijstandsuitkeringen, 141 IAOW-uitkeringen, 9 IOAZ-uitkeringen en 20 BBZ-uitkeringen. De gemeente wil dit jaar het aantal terugbrengen; naar in totaal 2.500 uitkeringen op 31 december. Dit jaar worden dan ook huisbezoeken uitgevoerd en gesprekken gehouden met ontvangers. Wanneer blijkt dat iemand werkgeschikt is of dit binnen 2 jaar kan zijn, dan zal een plan van aanpak afgesproken worden om mensen weer naar werk te begeleiden.

Grotere inzet
De gemeente is actief bezig om vacatures op te halen bij ondernemers, maar dit vergt wel een bepaalde omschakeling. Ondernemers hebben immers vaak specifieke eisen, waar lang niet alle werkzoekenden aan zouden kunnen voldoen. De gemeente draait het dan ook om: kijken naar de specifieke competenties van de uitkeringsontvanger en vervolgens een passend aanbod zoeken. Wanneer mensen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben zal meer maatwerk toegepast worden. Zo zijn er diverse instanties om mensen weer in een arbeidsritme te krijgen, zoals Samen Sterk naar Werk, maar ook het bijscholen is mogelijk.

Kansen
De gemeente werkt samen met ondernemers en instanties om de vraag naar arbeid zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod in de spreekwoordelijke 'kaartenbak'. Er is bijvoorbeeld een sterk groeiende vraag naar personeel in de technische sector en logistieke sector. Tegelijk dreigen banen in bijvoorbeeld de administratieve sector te verdwijnen. Verder zal de gemeente ook kijken naar belangrijke randvoorwaarden om succesvol aan de slag te gaan.