Afbeelding
Foto:

Luxe waangs

At der ene business is woer gloepens völle geeld verdeend wordt, dan is det de luxe waagnshaandel wal. Autofabrikaanten verdeent der miljarden an, braandstofproduceanten dito-me-suker en wat deank iej van de oawerheaid ? Leenks- of rechtsumme pakt ze oe toch wal en zorgt ze vuur 'opcenten' biej de weagnbelasting , vuur BPM en vuur accijnzen.

Der wordt ook zowat noarns mear oawer ekuierd as oawer auto's. De meeste verjoardage, feestjes en op de zaak wordt der vuural duur kearls ekuierd, epochet, oawerdreewn oawer luxe waangs. Det koomp vuural ook umdet auto's status geewt. At Jan Boezeroen zin Opel Kadettje mooi epoetst hef, is'e de konik te rieke en wil'e der wal dage oawer kuijern. Mear wat ducht oe van de leagers lease-jagers. Dee rauscht der wat of, want dee wage is toch nit van eur en ze tankt biej de deurste benzinepoompen. En dan dee zogenaamde duurzaamheidsleu dee at hybride jaangt, mear oe op de snelweage an alle kaanten inhaalt.

Dét koomp dan wier umdet dezelfde graai-oawerheaid dee hybride en vuural elektrische waangs zwoar subsidieert. En temet met dee energietransitie wil deezelfde oawerheaid det der allenig mear elektrische waangs verkoch mangt worden. Jan Boezeroen is dan oet-erangeerd, want den kan temet ginne elektrische wage koopn. De elite kan jaagn en de gewone man mut op de fietse. Gedeankt minne weurde!

Biej oons op de zaak geet het vanzelf ook oawer de downgrading van het lease-anbod woer at het woarkvolk in de boetndienst mag jaagn. Jaggen Edwin biej oons nog in nen moojn 5 serie, automaat, full options met radio en steurbekrachtiging, hee kan non kiezen oet 'n Kadettje, nen Kia of nen Renault Kadjar. Nee, nit het leste medel, mear een vúúrlesten want den had een poar gram meender oetstoot, ook gin lear, ook gin sportvelgen en nen haandbak. Wat keke miszeun toen at hee oons det verteeldn.

En Elroy biej oons had zwoar oonderhaandeld oawer zinnen niejn Toyota Corolla. Hee had der toch earlke dikke nommerplaatn biej-ekregen en nen mooin learnen slöttelhanger van Zuud Fraanske beeste maakt.

Vergette viej nog zowat dee bleute met zonnen Tesla. Ook zwoar esubsidieert allemoals vuur de leu dee at het feaitlijk good köant betaaln. In Riessen he'j Karst oet de Venneslagen den at ook in zonnen Tesla wol jaagn mear biej 't hoes vermoedelijk gin geleagenheaid had um dee batterieje op te laadn. Det tanken dut-e dan biej de Citadel in Riessen en dan löt-e zik wierumme jaangn noar thoes en at 't trechte is met oplaadn net aandersumme. Oawer duurzaamheaid esprökken!

At de hele stroate biej oe oawergeet op elektrische waangs, kriengt de gemeentekearls ne körtere route as ze de weenterdag biej snee of glattigheaid mun streejn. De hele stroate gleuit het oet van al den stroom vuur het oplaadn van dee batteriejwaangs en 'n snee smeelt vanzelf vot.

Oawer auto's kö'j wal dage kuijern.

Gerard Voortman