Afbeelding
Foto: shutterstock.com

Almelo ziet goede kansen voor stedelijk overleg

ALMELO - Samen staan we sterker; een waarheid die ook van toepassing is wanneer het gaat om gemeentelijke samenwerking in Twente. Het college van Burgemeester en Wethouders in Almelo ziet goede kansen om samen met andere Twentse gemeenten te overleggen over belangrijke thema's.

Het college van B&W reageerde hiermee op het verzoek van de Gedeputeerde Staten en andere Netwerkstad-gemeenten om zich te verdiepen in mogelijke samenwerking. Het idee is dat een breed bestuurlijk overleg bij kan dragen aan gezamenlijke ambities voor de Twentse steden. Naast Almelo nemen ook Enschede, Hengelo, Borne en Oldenzaal deel in dit proces. Met de beantwoording benadrukt het Almelose bestuur dat samenwerking essentieel is, maar dat de wijze waarop de gemeenten dit uit willen voeren onder de loep genomen moet worden.

Breed overleg
Er zijn veel zaken die een impact hebben op de gemeente en tegelijk ook niet stoppen bij de gemeentegrenzen. Zo kunnen we denken aan investeringen in bereikbaarheid, economische ontwikkelingen, woningbouw in regionaal perspectief, arbeidsmarktontwikkelingen en natuurlijk recreatie en toerisme. Allemaal aspecten waar gemeenten zowel een eigen lokaal belang hebben, maar ook samenwerking belangrijk is. Zo heeft Almelo goede kaarten op het gebied van logistiek, maar is het wel voor werknemers en bereikbaarheid afhankelijk van andere gemeenten.

Focus
Juist vanwege het brede karakter waarschuwt het Almelose college wel terecht dat er een duidelijke focus moet komen bij zo'n stedelijk overleg. "Het is een breed palet aan ontwikkelingen waarop we elkaar alleen sterker maken als we van elkaar weten dat we er ook hetzelfde mee bedoelen. Dat kunnen we alleen maar met elkaar constateren door erover te praten. En er vervolgens mee aan de slag te gaan.", aldus het college. Hierbij is er ook in Almelo zeker bereidheid om over de bestaande structuren heen te kijken', oftewel, niet strikt vast te houden aan eigen inzichten en beleid, maar ook te willen kijken naar de andere kant van het verhaal.