Afbeelding
Foto:

Handen af van Overijsselse paasvuren

TWENTE - De CDA-fractie van de Provinciale Staten van Overijssel wil dat de Overijsselse politiek zich sterk maakt voor het behouden van de paasvuren.

CDA-lijsttrekker Eddy van Hijhum reageert hiermee op signalen in de landelijke politiek over het mogelijk sterk beperken van deze traditie; een wens die onder meer bij de ChristenUnie en Partij van de Dieren leeft. Want: het verbranden van hout levert immers ook een zekere mate van overlast en mogelijke milieuschade op. Het CDA Overijssel beargumenteerd dat deze traditie van het paasvuur juist ook erg belangrijk is voor de saamhorigheid binnen de kleine gemeenschappen. Bovendien zijn bepaalde paasvuren zelfs aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed; onder meer in Denekamp en Ootmarsum. Van Hijum: "Het CDA heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich voor het behoud van onze tradities inzetten. Vele weken van samen plannen, hout verzamelen en dan natuurlijk de avond van het paasvuur zelf waar hele dorpen voor uitlopen. En dat alles op een verantwoorde manier, altijd in goed overleg met de gemeente." Het CDA wijst erop dat ook het RIVM aangeeft aan dat, ondanks de piekbelasting tijdens het paasvuur zelf, het milieueffect verwaarloosbaar klein is. "De verbondenheid mag wat het CDA betreft prevaleren boven zeer tijdelijke overlast.", aldus Van Hijum.