Afbeelding
Foto:

Een slim vergis

Wat zeent de overheden wier slap. De ene gemeente dut zús, de aandere gemeente dut zó, de regering neamp gin krachtige moatregels, krieg iej now wal of nit ofgebakende wieken of zones woer de leu nit mangt sketen of…?

Gelukkig dachen ze doar in Riessen aans oawer. Gin genöal: ginnen spetter veurwoark en gin geplear. En gin veurwoarkopslag. Zwoare straffen.

Éne stichting moch nog een veurwoark verzorgen. De Stichting Historisch Oarfgood Riessen (de SHOR) kreeg het verzeuk um een historisch veurwoark op 'n Skeeld te hoolden, zo as vroger ook het geval was as de springmeaster het knalwoark vuur zinne rekkening nöm. Alle Riessenders nömmen zich vuur um niks te missen van dat evenemeant.

De Stichting nöm contact op met leu dee de springmeaster ekeand harren. De keals beloafden dat ze d'r een mooi spil van zollen maken. De SHOR zorgden vuur genog propaganda, hele artikelen in de Riessense kreantjes. De springmeasters gungen gangs in het deepste geheim. Vanof het stadhoes zol een prachtig veurwoark de loch ingoan, vanaf het plein doarvuur kree'j ne indrukwekkende plearderieje en op 30 december wör in de stilte van de nach zoonder kiekvolk het hele spil installeerd, met völle digitale toopassingen, Riessen kreeg wier een prachtig pakket in 'n skoeterd.

Affijn, um kot te goan, doar gung iets mis… Nen huiveringwekkenden plear - woer tot in Amsterdam de seismografische instrumeanten nog gewag van maakten, een atoomachtige löchte woer de nachbrakers oet Hoalten nog duur wörden verbleend - de wakker geschrukken Eantersen leupen tastend langs de muren van de sloapkamers – en dát was dát…Riessen was Riessen nit mear…

De scha was anmoarkelijk: het hele stadhoes was hen waterdösken. Niks van oawer. De Skeeldkoarke was mirakels espoard. De dree pielers met de Riessense geschiedenis waren as heanige V-2's in het nachtelijk umspansel lanseerd en oarns achter Goor nog as kometen woar enömmen. 'n Waterval annex fontein was verwörren tot nen krater, de schieven waren terechte ekömmen biej de Reggebrugge in Nötter.

Mangs hef iets slims ook iets goods. D'r zeent now plannen um het gemeentehoes van1903 wier op te bouwen, en ook hotel De Krone, met de umliggende percelen.

Tja, De keals van de SHOR wörren arresteerd. Vuurlopige hechtenis, hangende het onderszoek. Slofstra, de Tute, de Kroaje, 't hele spil. De commissaris vreug an Slofstra: "Woer zi'j van…?"