Afbeelding
Foto:

Almelo blijft onder toezicht

ALMELO - De Overijsselse gemeenten staan er financieel steeds beter voor. Na de relatief magere economische jaren en nieuwe taakstellingen voor gemeenten was het voor veel gemeenten een uitdaging om de financiën in balans te krijgen. De Provincie Overijssel is als toezichthouder op de gemeentelijke budgetten niet ontevreden over de resultaten. Van de 25 Overijsselse gemeenten valt er 1 onder preventief toezicht: de gemeente Almelo. Ommen en Hardenberg krijgen 'extra aandacht.

Almelo staat sinds 2016 onder preventief toezicht. Het eigen vermogen is nu nog negatief, maar het herstel verloopt tot nu tot voorspoedig. De komende tijd zal Almelo nog fors moeten bezuinigen, maar gelijktijdig heeft de gemeente ook ambities. Monique van Haaf: "Almelo heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstel van haar vermogenspositie. De gemeente wordt echter geconfronteerd met ontwikkelingen die de realiteit van de begroting en het herstel van het eigen vermogen verder onder druk zetten. Daardoor duurt het herstel van het eigen vermogen mogelijk langer."


Ommen en Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is per 1 januari 2019 opgeheven. Dit betekent dat beide gemeenten hun dienstverlening zelf gaan uitvoeren. Organisaties worden aangepast aan de nieuwe situatie en het ontvlechtingsakkoord wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Het sociaal domein heeft een negatief effect op de begrotingen van de gemeenten. Monique van Haaf: "We zien dat gemeenten hun financiën veelal op orde hebben. Tegelijkertijd constateren wij dat de nadelige effecten van het sociaal domein een forse impact hebben op de financiële positie. We maken ons grote zorgen over de oplopende financiële tekorten bij gemeenten in het sociaal domein. Er wordt daardoor minder geïnvesteerd in andere terreinen zoals energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving."