Almelo zet in op meer dagstructurering

ALMELO - Het Almelose college van b en w wil de vrij toegankelijke en algemene voorzieningen voor dagstructurering in de verschillende wijken uitbreiden. Liefst met inzet vanuit de buurt zelf en zo dicht mogelijk bij huis. Voor deze activiteiten hebben inwoners geen indicatie nodig. "Zwaardere zorg waar nodig, lichtere ondersteuning waar mogelijk", aldus wethouder Van Mierlo van Zorg.

Het bieden van structuur gebeurt in de eerste plaats door de cliƫnt mee te nemen in het ritme van het leven. Dat kan op laagdrempelige locaties in de buurt, waar inwoners vrij binnen kunnen wandelen voor een activiteit of kop koffie en een gesprekje. In deze situaties is niet automatisch dagbesteding van toepassing. In het kader van dagbesteding zijn er activiteiten voor inwoners met een lichte(re) ondersteuningsbehoefte of inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Passende voorziening
Het wijkteam gaat aan de hand van wat een inwoner nodig kan hebben in gesprek over de best passende voorziening. De insteek is volgens wethouder Van Mierlo het stimuleren van zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie van inwoners. Wanneer meer intensieve begeleiding nodig is vanwege ziekte, een beperking of anderszins kunnen inwoners een beroep blijven doen op maatwerk, na indicatie door het Wijkteam.

Innovatie
Door algemene voorzieningen te versterken, zoals nu wordt voorgesteld, beperkt dit de instroom naar duurdere maatwerkvoorzieningen. Dit past bij de doelen in het coalitieakkoord, waarin het Almelose college stelt dat komende jaren goede zorg beschikbaar moet blijven tegen de daarvoor beschikbare rijksgelden. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te innoveren.