Afbeelding
Foto:

Almelo zet in op
betere zorg en ondersteuning

ALMELO - De gemeente Almelo sluit samen met de gemeente Hof van Twente nieuwe zorgcontracten af. Het doel: iedere inwoner moet passende zorg krijgen wanneer dit echt nodig is. De gemeenten kijken daarom ook vooral naar continuïteit en met een strengere selectie op de geleverde kwaliteit.

Beide gemeenten sloten voor de periode 2019-2020 contracten af met in totaal 163 zorgpartners. Zij gaan uiteenlopende zorg en ondersteuning bieden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp. De gemeenten hebben hierbij ook sterk ingezet op continuíteit. Oftewel, wanneer iemand nu zorg krijgt van een specifiek bedrijf of persoon, dan moeten zij dit straks ook nog kunnen houden. Dit is belangrijk, omdat zorgontvanger en zorgverlener vaak goed op elkaar ingespeeld zijn, waardoor onderbrekingen of wijzigingen een grote impact hebben. De gemeenten willen er alles aan doen om alleen te werken met integere partijen die goede zorg kunnen bieden. Door strenger toe te zien op kwaliteit moet dit doel bereikt worden.

Aanbesteding
Om te bepalen wie precies zorg gaat leveren moeten gemeenten ook een aanbesteding doen. Aangezien zij geld uitgeven dat van ons allemaal is, willen 'we' graag dat zij dit doeltreffend uitgeven. Bij een aanbesteding geeft een partij aan welke zorg zij kunnen leveren, tegen welke prijzen en met welke afspraken. De gemeente kijkt dan welke aanbieders goede zorg leveren tegen een prijs die realistisch is. De prijzen moeten niet te hoog, maar ook niet te laag zijn - dan komt de kwaliteit van zorg in gevaar, zo leert de ervaring. De aanbesteding leverde in totaal 196 inschrijvingen op. Daarvan krijgen 163 partijen een contract. In de vorige contractperiode waren nog ruim 100 meer aanbieders actief. Van de aanbieders die geen contract kregen hebben drie partijen een bezwaar ingediend. De rechtbank in Almelo buigt zich over deze bezwaren in een kort geding. Er geldt sowieso een overgangsperiode van een half jaar tot uiterlijk 1 juli 2019. Tijdens deze periode mogen cliënten de zorg blijven ontvangen van hun huidige zorgaanbieder, ook wanneer deze geen nieuw contract krijgt.