Afbeelding
Foto:

Kraa

Biej hoogtepeunten en deeptepeunten in 't leawen wordt 'r nen hoop elöagen. Eagelijk is 't nit echt legen, mer mear fantaséren. Biej jubileums, groown, brulften en ofscheaid van bedriewe heu'j heel vake de meuiste verhalen oawer de leu. Lest wa'k op 'n ofscheaidsfeestje van nen kearl den 'k heel good kenne en ik dachen: geet non oawer um of zin´k gek?

Ach, netuurlijk snap ik het wal: op 't skeaiden van de moarkt doo'j mekoar ginnen trad noa. Mer toch…
Wat opvaalt is det álle leu biej 't ofscheaid ineens geveul vuur humor hebt. Good beschouwd nemt 'r allene mear komieken ofscheaid. Der wordt vake ezegd det ze gewetensvol zeent, harte vuur de zaak hadden, heel secuur warren, vasthooldend, duurpakkerig en helemoals an 'n eande hebt ze verestig ook nog geveul vuur humor. Geewt mer 's ach: ook al hef een vertrekker 'n humoristischen inslag van nen schildpad, dan nóg wordt eprezen as slim humoristisch. Een grötsen präwel wordt eprezen as cabaretier. En at'e aaltied heel slim saggereainig is ewes, dan zegge viej: "Hee har een biejzeunder geveul vuur humor." En hoo hätter a'j der dan biej lacht, hoo mear z'oe geleuwt.

Gerrit Kraa kreeg ofgelopen vriejdag de Twentse Taalpries. At 'r ene dee pries verdeend hef, dan is 't Kraa wal. Hee hef der lange op munn wochen. Det krie'j a'j nit alleman noar 'n moond kuijert. Gelukkig zea gin meanske det hee wal 'n biejzeunder geveul vuur humor har.

An 't eande van zin daankwoord verteelden hee det mooie Tweantse verhaal van Mans den op 't leste lea. Zin breur Graads zol der ne keer achterhen munn kieken, mer ze konnen nooit zo good met mekoar. Mer ook de pastoor veun det Graads ne keer oawer zikzelf hen mos stappen: "Goat 'r non hen en doot mekoar de haande. Temet is'e oet de tied en dan he'j der oe leawen laank spiet van."

In 't lesten gong Graads dan mear.

"Doar wa'j?" zea Mans.

"Doar wa'k," zea Graads en ze deden mekoar de haande.

Toen'e weggung, zea Mans: "Doar he'j good an edoan."

"Joa," zei Graads, "mer a'j wier better wordt geet 'n oaln toostaand wier in."