Afbeelding
Foto:

Coming Out Dag

TWENTE - Komende donderdag 11 oktober is weer de landelijke Coming Out Dag. Gemeenten, organisaties en een groeiend aantal bedrijven schenken dan speciale aandacht aan het brede spectrum van seksualiteit. In Nederland moet iedereen kunnen zijn wie hij of zij is; zonder discriminatie of vooroordelen. Er valt helaas nog wel wat winst te behalen.

Afgelopen jaar deden al een record aantal gemeenten en provincies mee; ieder jaar groeit dit. Eén van de vaste tradities op deze dag is het hijsen van de regenboogvlag bij gemeentelijke panden. De vlag, ontworpen in de VS in 1978 door kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco, is het bekendste symbool van seksuele diversiteit. Aanvankelijk vooral te zien bij activiteiten rond homo- en lesbische bewegingen, maar tegenwoordig een veel breder symbool van acceptatie.

Acceptatie
In Nederland is de acceptatie van seksuele diversiteit over het algemeen goed, hoewel er zeker winst te behalen valt. Zo nam het aantal meldingen van discriminatie tegen homoseksuelen toe de afgelopen tien jaar. Niet alleen door een hogere aangiftebereidheid, maar ook helaas door concreet meer discriminatie. Met name vanuit andere culturen die vaker voorkomen in Nederland dan voorheen is er nog grote weerstand tegen seksuele diversiteit op religieuze gronden.

Meer steun
Wanneer iemand te maken krijgt met discriminatie op basis van seksuele geaardheid zijn er diverse mogelijkheden om hier melding van te maken. Zo kan men in Twente terecht bij Artikel 1 Overijssel (www.artikel1overijssel.nl). Klachten over discriminatie kunnen ook bij het College voor de Rechten van de Mens doorgegeven worden. De overheid biedt daarnaast ook actieve bescherming aan deze groep op diverse punten; zo is het voor scholen verboden om leraren te ontslaan vanwege homoseksualiteit.

Voorlichting
De belangrijkste manier om discriminatie op het gebied van seksualiteit tegen te gaan is nog wel voorlichting; veel en vroeg. Zo is onder meer het COC Twente-Achterhoek actief in het geven van voorlichting op scholen, zowel gericht op leerlingen als kader. Dit is er dan op gericht om het thema op een positieve manier bespreekbaar te maken en wederzijds respect te kweken.