Afbeelding
Foto:

Keurmerk voor DTZC

ALMELO - De Twentse Zorgcentra, Locatie RuimBaan, heeft voor de tiende keer het Keurmerk Blik op Werk gekregen; het voldoet aan alle normen die het keurmerk stelt.

Blik op Werk heeft De Twentse Zorgcentra met 3 sterren beoordeeld. De directrice van Blik op Werk, Lidy Schilder, heeft afgelopen week het Blik op Werk keurmerk persoonlijk uitgereikt aan RuimBaan. Wethouder Eugène van Mierlo van Zorg & Welzijn was ook bij deze feestelijke uitreiking aanwezig.

Mooie erkenning
Teamleider RuimBaan, Marianne Schage: ''Het keurmerk Blik op Werk is een bewijs van de kwaliteit die je levert en daar zijn we trots op. We vervullen een unieke rol omdat we trajecten hebben van dagbesteding tot aan betaald werk. Gedurende deze trajecten werken we vanuit de Supported Employment methodiek. Dit betekent dat je de persoon centraal stelt en kijkt naar wat iemand wel kan, waar hij wel goed in is, en wat hij nog graag wil leren, in plaats van te benadrukken wat iemand niet kan.''

RuimBaan
RuimBaan is het arbeidsintegratiebureau van De Twentse Zorgcentra. RuimBaan helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij integratie en participatie in de maatschappij. Een begeleidingsproces naar betaald en onbetaald werk, waarbij de vraag van de kandidaat leidend is in alles wat zij doen. Daarbij is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen in het werk. Hiervoor zijn verschillende leerwerklijnen ontwikkeld. Het uitgangspunt van de leer-werklijnen is dat je van veel begeleiding en ondersteuning naar steeds minder begeleiding en ondersteuning gaat. RuimBaan streeft naar maatwerk, want alleen maatwerk resulteert in passende en duurzame werkplekken. Naast begeleiding in het proces ondersteunt en coacht RuimBaan de kandidaat waar nodig en gewenst.

Keurmerk Blik op Werk
Alle organisaties die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk Blik op Werk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners.