Afbeelding
Foto:

Zwem-ABC bij Sportpark

ALMELO - Zwembad Het Sportpark Almelo heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's behaald. Daarmee bevestigd het zwembad te voldoen aan de kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's.

Sinds jaren wordt het zwembad gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen: de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Met de invoering van de Licentie Nationale krijgt de klant meer duidelijkheid hierin. Een zwemlesaanbieder wordt door de Nationale Raad Zwemveiligheid getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemonderwijzer gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemonderwijzer voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Het Sportpark Almelo heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's behaald en bevestigd hiermee te voldoen aan de eisen.

Groot belang
In Nederland haalt jaarlijks gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma's en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale Raad Zwemvaardigheid. Vorige week mocht Zwembad Het Sportpark de Licentie Nationale Zwemdiploma's in ontvangst nemen. Tijdens de zwemlessen bij Het Sportpark Almelo staan zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en plezier centraal. Voor meer informatie omtrent het volgen van zwemles bij Het Sportpark Almelo, kijk op www.sportbedrijfalmelo.nl/zwemles