Afbeelding
Foto: Shutterstock.com

Almelo heeft huishoudboekje op orde voor 2019

ALMELO - De gemeente Almelo heeft het huishoudboekje goed op orde voor komend jaar. De gemeente heeft de begroting voor volgend jaar gepresenteerd, waarin ook ruimte is voor belangrijke investeringen.

Almelo zet komende periode in op behoud en uitbreiding van de lokale en regionale werkgelegenheid, de energietransitie, innovaties in de zorg, een levendige binnenstad en veiligheid. Naast de noodzakelijke bezuinigingen is er ruimte voor investeringen en vernieuwingen.

Nieuw college
Het is de eerste begroting van het nieuwe college van B&W van Almelo. Hiermee zetten zij ook de lijn door van het financiële herstelplan uit 2016. Almelo kampte met fikse tekorten in het sociaal domein, waar inmiddels beter grip op is. Het einddoel is om de uitgaven en inkomsten nog beter te balanceren waardoor Almelo ook de reserves weer op peil kan krijgen.

Lokale lasten
Voor inwoners is natuurlijk één ding het belangrijkste: wat gaat mij dit kosten? In de huidige begroting houdt de gemeente rekening met een lichte stijging van de lasten. Zo gaan de woonlasten voor huurders ongeveer 10 euro omhoog, woningbezitters zijn komend jaar in totaal 25 euro duurder uit door de hogere OZB. Dit komt voort uit de afspraken over het herstelplan uit 2016. Hondeneigenaren betalen als het aan het college ligt volgend jaar 50% minder belasting. Vanaf 2020 heft Almelo helemaal geen hondenbelasting meer.

Investeren
Het college wil blijven investeren in een sterke stad. Zo reserveert het college voor de periode 2019-2022 3,5 miljoen euro voor het vergroten van de kwaliteit van zorg. Ook moeten meer Almeloërs profiteren van de economische groei door weer werk te vinden en actief te worden. Verder maakt het college zich hard voor het terugdringen van en het voorkomen van het oplopen van schulden. Om deze ambities te realiseren is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019 - 2022. Ook investeert Almelo 1,5 miljoen euro in het levendiger maken van de binnenstad. Investeringen die zich terug zouden gaan verdienen met meer bezoekers.