Afbeelding
Foto:

Einde in zicht voor
'kastje-naar-de-muur' voor hulp

ALMELO - Soms hebben we wel eens wat hulp nodig. Een positief steuntje in de rug om uit een lastige situatie te komen. Maar wanneer de problemen wat groter zijn, wordt je al snel van het kastje naar de muur gestuurd door hulporganisaties en gemeenten. Almelo wil dit doorbreken met de Doorbraakmethode.

Afgelopen jaar werd deze methode al met succes toegepast om 25 gezinnen te helpen met een bredere, ingewikkelder problematiek. Want wanneer er 'iets' aan de hand is, speelt er vaak meer. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner kampt met drank- of drugsverslaving, waardoor hun gezondheid slecht is en ze niet kunnen werken. Waardoor het gezin in problemen komt met schulden en mogelijk uit huis gezet gaat worden. Dit soort complexe situaties los je alleen maar op met een brede aanpak. De gemeente is zo enthousiast over de resultaten met de proef dat ze deze methode ook voor 375 andere gezinnen in willen zetten.

De doorbraak
De gezinnen die deelnemen aan het project krijgen dan een goed gecoördineerde, intensieve begeleiding die op meerdere fronten aan de problemen kan werken. De gezinnen krijgen dan hulp van lokale professionals die ook na het traject een aanspreekpunt blijven. Ook krijgen de lokale hulpverleners zo de gelegenheid om ervaring op te doen met deze Doorbraakmethode. Er zal dan ook nauw samengewerkt worden met de lokale wijkteams. Zij zijn vaak al goed bekend met deze gezinnen.

Kosten
Hoewel de intensieve begeleiding van zo'n gezin natuurlijk een grote kostenpost is, verwacht Almelo uiteindelijk juist geld uit te sparen. Liever één keer goed investeren en mensen écht helpen, dan halfzachte oplossingen waardoor gezinnen alsnog in de problemen blijven zitten. De gemeente sluit voor de voorfinanciering een overeenkomst met het Instituut voor Publieke Waarden. Pas wanneer de aanpak geslaagd is, hoeft de gemeente de kosten voor extra inzet van begeleiding terug te betalen aan het instituut. Een en ander zal ook actief geëvalueerd worden om te kijken of de methode ook echt een goede investering is op grotere schaal.