Afbeelding
Foto:

Minder mensen slachtoffer van criminaliteit volgens het CBS

TWENTE - Je zou het niet altijd zeggen wanneer je de media hoort, maar toch is Nederland statistisch steeds veiliger. Uit de nieuwste cijfers van het CBS deze week blijkt dat steeds minder mensen slachtoffer zijn van criminaliteit.

Landelijk gezien daalde het percentage mensen dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van criminaliteit van 26 procent in 2012 tot nog 20 procent afgelopen jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek trekt deze conclusie op basis van de Veiligheidsmonitor.

Verschillen
Wel zijn er verschillen van groep tot groep. Zo nam het aantal slachtoffers onder 65-plussers relatief sterk af. Het ging dan om een daling van 12 naar 9 procent in deze periode, met betrekking tot gewelds-, vermogens-, of vandalismedelicten. Ook onder jongeren van 15 tot 25 jaar nam het slachtofferschap sterk af van 26 naar 20 procent. Ook bij de andere leeftijdsgroepen nam het aandeel slachtoffers af. Kijken we naar de vormen van criminaliteit dan ontstaan eveneens leuke inzichten. Zo zijn jongeren niet alleen vaker slachtoffer van criminaliteit, ze worden ook relatief vaker door de politie geregistreerd als verdachte. Jeugdzondes, die weliswaar stevige gevolgen kunnen hebben. Dat slachtofferschap van criminaliteit af is genomen in de afgelopen jaren is natuurlijk zeer positief. Over de precieze oorzaken doet het CBS geen gok. Wel zou dit kunnen duiden op een betere greep op criminaliteit door politie en justitie, maar ook dat preventie en voorlichting veel gelegenheidscriminaliteit kan voorkomen. Zo komen mensen minder in de verleiding om een fiets te stelen wanneer deze goede sloten heeft.