Beste Buur Bokaal

ALMELO - "Jan woont hier nog maar anderhalf jaar, maar laat nu al een onuitwisbare indruk achter.", aldus Annelie Meenhuis. De inzet van Jan op 79-jarige leeftijd is indrukwekkend te noemen. Redenen genoeg om hem uit te roepen tot 'Beste Buur'.

Wethouder Van Rees maakte zaterdag 22 september bekend dat Jan van de Keuken de winnaar is en overhandigde hem een trofee, dinerbon, doos Merci en een boeket bloemen. Dit deed hij tijdens Burendag bij de activiteit die het wijkplatform Windmolenbroek in samenwerking met Avedan organiseerde. De inzet, zijn bescheidenheid en de grote betrokkenheid bij de bewoners en het gebouw werd zeer gewaardeerd door de juryleden. Jan zet zich in voor de directe woonomgeving, maar doet meer. De veiligheid en leefomgeving doen er bij hem ook toe. Dat is met recht een Beste Buur.

Genomineerd
Annelie Meenhuis nomineerde Jan. Ze geeft aan: "Vaak hoor ik achteraf wat hij weer gedaan heeft voor een bewoner. Hij is een bescheiden man die zichzelf nooit op de voorgrond zal plaatsen. Je kunt Jan alles vragen en als het in zijn macht ligt dan doet hij het. Hij zit in de Bewonerscommissie, onderhoudt meerdere tuinen van de op leeftijd zijnde medebewoners, snoeit heggen, hij verricht diverse klusjes, hij rijdt met bewoners mee naar afspraken ook al is het kilometers ver, hij zorgt voor ons mooie pand door alert te zijn, hij waakt over onze veiligheid door 's avonds door het pand te lopen. Hij is bijzonder vriendelijk En altijd goedgemutst. En als laatste maakt hij de lekkerste Hugo's. Jan is een man uit duizenden, iemand waarvan ik uit de grond van mijn hart kan zeggen: Jan, je bent een aanwinst voor ons pand, je bent een bijzondere mens. "

Stille kracht
Bij de Beste Buur Bokaal gaat het om 'de stille kracht' die vaak voor iedereen klaar staat en het verdient om gewaardeerd te worden. Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden. De samenwerkende partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te blijven wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Samen willen we een bijdrage leveren om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.

Waardering
De vijftien genomineerden waren allemaal uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de bekendmaking. Ook de persoon die hen heeft voorgedragen was welkom. Alle genomineerden ontvingen een boeket bloemen en een doos Merci als blijk van waardering voor hun inzet.