Afbeelding
Foto:

Mensdoormens: vrijplaats voor zelfregie en herstel

ALMELO - Het landelijke Kansfonds, de gemeente Almelo en stichting de Klup Twente maken de oprichting mogelijk van Mensdoormens, de vrijplaats (ontwikkelingscentrum) voor zelfregie en herstel voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken in het leven.

De nieuwe voorziening is een initiatief van ervaringsdeskundige Chantal Soepboer. De vrijplaats voor zelfregie en herstel wordt gevestigd in de voormalige Hagedoornschool. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden en krijgen een grote stem in de opzet.
Meer dan zorg
In Almelo en omgeving zijn duizenden mensen psychisch kwetsbaar, worstelen met levensvragen of (oude) verslavingsproblemen. Instellingen als Dimence en Tactus bieden vaak met succes zorg, maar voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel (het weer goed functioneren in het dagelijks leven) zijn de mensen zelf verantwoordelijk. Chantal Soepboer weet uit eigen ervaring hoe ontzettend moeilijk dat is en hoeveel valkuilen er op de loer liggen. Chantal kreeg op eigen kracht haar leven weer op orde, maar dat kostte jaren. Bij Mensdoormens, haar vrijplaats voor zelfregie en herstel gaat ze al haar kennis en ervaring inzetten om iedereen ondersteuning te bieden bij het (weer) opbouwen van een normaal, geregeld leven. Mensen die daar graag gebruik van willen maken hebben géén indicatie nodig.

Keuze
Bij Mensdoormens geeft Chantal Soepboer deelnemers twee verschillende mogelijkheden: de herstelacademie en een afdeling voor zelfregie. Ze kunnen één van beide opties doen, maar mogen ook naar beiden. In de herstelacademie kan iedereen werken aan persoonlijke ontwikkeling door het volgen van cursussen, workshops, lezingen en trainingen. De afdeling voor zelfregie is van een heel andere orde. In die ruimte gaat het om het (her)ontdekken van talenten en passies en die vaardigheden verder ontwikkelen of 'gewoon' lekker bezig zijn.

Opstarten
De vrijplaats voor zelfregie en herstel zit zelf nog in de opstartfase. Chantal Soepboer heeft van de financiers, de gemeente Almelo en het landelijke Kansfonds, twee jaar de tijd gekregen om het ontwikkelingscentrum op te zetten, daarna moet het op eigen kracht voortbestaan. Chantal Soepboer krijgt zelf ondersteuning van stichting de Klup Twente, op wie ze voor begeleiding en praktische hulp kan terugvallen. Bij Mensdoormens bieden ervaringsdeskundigen als Chantal zelf – maar ook andere ervaringsdeskundigen – de ondersteuning. Het bieden van (vrijwilligers)werk is een van de voornaamste nevendoelstellingen van Mensdoormens, temeer Chantal Soepboer ziet dat steeds meer instellingen ook ervaringsdeskundigen in dienst nemen. Haar vrijplaats voor zelfregie en herstel kàn de start zijn voor zo'n nieuwe loopbaan.

Geïnteresseerd in deelname of helpen bij Mensdoormens? Neem dan contact op: Chantal@mensdoormens.nl of telefoon 06 100 37 114