Afbeelding
Foto:

Breng uw idee tot leven op de motiemarkt

ALMELO - Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan dinsdagavond 16 oktober naar het stadhuis en presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. De motiemarkt is van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt? Bel Hans Radstaak (06- 28 29 86 09) of Meriam Lutjann (06-25 70 79 82) van de griffie.

Begroting 2019
Na de motiemarkt op 16 oktober is er een politiek beraad over de begroting voor volgend jaar. In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. De gemeenteraad neemt een beslissing over de begroting 2019 op donderdag 1 november. Daarbij wil de gemeenteraad rekening houden met uw mening. Politieke partijen kunnen tijdens de bespreking van de begroting moties indienen. Een motie is een nieuw voorstel. Zo'n motie kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt op dinsdag 16 oktober één of meer raadsleden te overtuigen om uw idee in te brengen.

Hoe werkt het?
Op de motiemarkt krijgt u of uw organisatie een plekje achter een tafel met daarop uw naam en uw onderwerp of idee. Raadsleden lopen langs de tafels en u probeert hen uw idee te 'verkopen'. Als dat lukt, spreken u en een raadslid af om samen de tekst van een motie op te stellen. Het idee is dat de gemeenteraad een besluit neemt over uw motie op dinsdag 1 november. U kunt ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat u verder praat over uw idee met een politieke partij, wethouder of ambtenaar. Zo blijft uw idee op een andere manier onder de aandacht van de gemeente.

Vervolg
Alle ideeën uit de stad zijn welkom. Dat betekent niet dat alle ideeën ook echt tot een motie leiden, want daarvoor is het nodig dat een idee wordt overgenomen door raadsleden/fracties.