Afbeelding
Foto:

Nu ook buurtpreventie in de Schelfhorst

ALMELO - Een waakzame buurt is een fijne buurt om in te wonen. Helaas komt ook in Almelo nog wel eens kleine criminaliteit voor in de wijken, wat een nadelige impact heeft op de leefbaarheid. Naast dat de gemeente en politie actief werken aan veilige wijken, kunnen ook buurtbewoners zelf veel doen. Naast dat er in De Riet al een tijdje een buurtpreventiegroep actief is, komt er nu ook een groep in de Schelfhorst.

Een groep vrijwilligers heeft samen met de wijkagent en gemeente een lopende buurtpreventiegroep opgezet in De Riet en nu ook de Schelfhorst. De teams surveilleren in de wijk op verschillende momenten. De vrijwilligers letten op verdachte situaties en kleine aandachtspunten. Zo kijken ze naar niet afgesloten voertuigen, poorten en schuren maar kijken ook naar onverlichte woningen in de komende donkere dagen. Iedere ronde constateren de teams zaken die het inbrekers makkelijker maken. Zo zijn er voldoende mensen die woningen onverlicht laten, poorten en garages niet afsluiten, niet verlichten rondom de woning maar ook bijvoorbeeld ladders op bedrijfsbussen, wat handig gereedschap is voor inbrekers. Wanneer de wijkteams dit soort situaties signaleren proberen zij contact op te nemen met de betreffende eigenaar om hen hierop te attenderen.

Vrijwilligers gezocht
De buurtpreventiegroepen zijn zowel voor De Riet als de Schelfhorst op zoek naar vrijwilligers die mee willen lopen. Er zijn wel enkele spelregels. Zo moet u minimaal 18 jaar zijn, woonachtig in de betreffende wijk, van onbesproken gedrag (met verificatie door de politie), goede contactuele eigenschappen en de bereidheid hebben om deel te nemen aan een workshop. Drinken tijdens de rondes is niet toegestaan en ook moeten mensen zich niet provocerend of aggressief opstellen.

Interesse?
Hebt u interesse? Neem contact op. Voor De Riet kunt u mailen met buurtpreventiealmelo@gmail.com of telefoonnummer 06-45 55 03 40. Voor de Schelfhorst: schelfhorstbuurtpreventie@gmail.com of telefoonnummer 06-25 65 37 53.