Afbeelding
Foto:

Kom naar reünie

ALMELO - Op 30 juni kunnen de oud-leerlingen van de Hooiweide, van Voorthuysenschool en Oosteres voor de laatste keer afscheid nemen van het openbaar speciaal basisonderwijs in Almelo.

Sinds 1 augustus 2017 zijn de drie speciale basisscholen in Almelo, Rank, Oosteres en Toermalijn, gefuseerd tot één school: 'de Welle'. Daarmee is een eind gekomen aan het openbaar, Protestantschristelijk en Roomskatholiek speciaal basisonderwijs in Almelo. Het openbaar speciaal basisonderwijs bestond sinds november 1929. Uiteindelijk waren het twee scholen: de Hooiweide en de dr.van Voorthuysenschool. In 1985 werd de van Voorthuysenschool omgedoopt tot 'Oosteres', naar de wijk, waarin de school staat. De Hooiweide fuseerde in 1998 met de Oosteres, en in het voormalige gebouw aan de Catharina van Renneslaan is nu 'het Palet' gevestigd. Grofweg 4.000 leerlingen hebben sinds 1929 gebruik gemaakt van het openbaar speciaal basisonderwijs in Almelo. De accommodatie aan de Winkelsteeg 6 in Almelo is uniek in Nederland, door de inrichting van het onderwijs op deze school met niet alleen leervakken, maar ook doe-vakken (techniek, boerderij en tuinen, koken). In het najaar van 2018 zal worden begonnen met de nieuw- en verbouw van het gebouw en de herinrichting van het terrein. De planning is dat in de tweede helft van 2019 de vernieuwde accommodatie, waarin rond de 240 leerlingen les kunnen krijgen, wordt heropend. De reünie start op zaterdagmiddag 30 juni om 15.00 en duren tot 17.00. Oud-leerlingen en medewerkers zijn van harte uitgenodigd. Opgave liefst op reunie30juni@gmail.com