Afbeelding
Foto: archief

Landinrichting klaar in Saasveld-Gammelke

ALMELO – De landinrichting Saasveld-Gammelke is deze week feestelijk afgesloten. Een van de 'partners' in het gebied is het waterschap Vechtstromen te Almelo.

De landinrichting Saasveld-Gammelke startte in 1998 en is een van de laatste grote landinrichtingsprojecten van de provincie Overijssel. De landinrichting was vooral bedoeld om de verkaveling van landbouwgrond te verbeteren in een gebied van bijna drieduizend hectare tussen Weerselo, Oldenzaal, Hengelo en Borne. Er was ook veel aandacht voor natuur en recreatie. In de door de provincie ingestelde uitvoeringscommissie waren landbouw en natuur en milieu vertegenwoordigd, naast vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap en de vier betrokken gemeenten in het landinrichtingsgebied.

De feestelijk afsluiting vond plaats in Zalencentrum Ensink te Weerselo.