Afbeelding
Foto:

Extreem weer is uitdaging

ALMELO - Het zal u niet ontgaan zijn: de afgelopen twee maanden was het weer relatief extreem in Twente. April was al uitzonderlijk warm ten opzichte van het gebruikelijke weerbeeld en mei brak diverse records qua de aanhoudende warmte. Klimaatverandering stelt ons voor enkele grote uitdagingen de komende decennia. Ook het Waterschap Vechtstromen is hier zeer alert op.

De afgelopen jaren zijn met name de extremen in het weerbeld toegenomen. We zien relatief zeer warme en droge periodes, afgewisseld met zeer sterke regenval die voor wateroverlast kan zorgen. Beide zijn een uitdaging voor het Waterschap Vechtstromen. Ondanks de regenval die we eind mei zagen, bleef Twente zitten met een neerslagtekort. Dit tekort ontstaat wanneer er te weinig regen valt in verhouding tot de verdamping van water. Dit heeft dan een tekort als gevolg waardoor uitdroging op de loer ligt.

Maatregelen
Door het aanhoudend warme weer deze week zal het tekort nog verder oplopen, zo was ook de verwachting van het Waterschap. Met name op de Twentse zandgronden is het gebrek aan water in de bodem als eerste zichtbaar. In andere delen van Twente zijn er meer mogelijkheden voor het Waterschap om hier iets tegen te doen. Bijvoorbeeld door extra water an te voeren via het Twentekanaal of vanuit Duitsland.

Aanhoudende droogte
Bij langere, aanhoudende droogte kan het Waterschap ook aanvullende maatregelen opleggen om ook het gebruik van water actief terug te dringen. Zo is er de mogelijkheid om tijdens aanhoudende droogte een beregeningsverbod in te voeren. Boeren mogen dan minder of geen water meer uit aangrenzende sloten halen voor het beregenen van hun gewassen. Zonder deze maatregelen zouden beken en sloten bijvoorbeeld helemaal droog kunnen liggen.

Bijkomende problemen
In de droge periode kan ook de lokaal heftige regenval juist voor problemen zorgen. Zo kunnen beide situaties zorgen voor bijvoorbeeld een zuurstoftekort in het water. Dit is herkenbaar wanneer vissen naar lucht happen of er zelfs dode vissen in het water zitten. Het Waterschap adviseert buurtbewoners dan ook om bij het signaleren van dit soort problemen contact op te nemen met de gemeente of waterschap. Zij kunnen dan actie ondernemen, zoals het beluchten van vijvers.