Afbeelding
Foto: archief

Meer ruimte lokale initatieven ondersteuning/zorg heilzaam

ALMELO – Er zou meer ruimte moeten komen voor burgers om particuliere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg te beproeven. De gemeente Hof van Twente maakt er drie ton voor vrij. Ook in Almelo klinkt de roep op meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor bewonersinitiatieven, maar is nog geen nieuw college, laat staan een coalitieakkoord voor de komende vier jaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stimuleert de tendens, want lokaal beleid kan de zorg verbeteren. Alhoewel verschillend van aard hebben de initiatieven in het sociaal domein met elkaar gemeen dat ze iets willen doen met of voor inwoners die steun/zorg nodig hebben. De initiatieven van onderop zouden aansluiten bij de transformatiedoelstelling van gemeenten

Het in een eerder stadium inzetten van laagdrempeligere en goedkopere ondersteuning aan inwoners past naar het oordeel van het college bij het streven naar preventief werken benevens het gebruikmaken van de kracht van inwoners en samenleving. Ter onderbouwing worden twee redenen aangevoerd, burgerbelang en gemeentebelang: 'Omdat dit goed is voor inwoners maar ook omdat wij als gemeente een bezuinigingsopgave hebben.'

Professionele partners

De gemeente Hof van Twente wil, aldus het college,wél samenwerken met professionele partners. De veelheid aan initiatieven roept overigens volgens het college dan ook de vraag op met wélke partners de gemeente in zee wenst te gaan en onder welke voorwaarden. Hiervoor is ten gemeentehuize een zogenoemd 'afwegingskader' opgesteld dat voor de draad kan komen bij een beoordeling van huidige en toekomstige initiatieven.