Afbeelding
Foto: archief

Waterschap tegen plan witte energie bij molen Singraven

ALMELO – Het waterschap Vechtstromen, met de hoofdzetel in Almelo, kwam deze week in het nieuws door de weigering mee te werken aan energiewinning uit water in Denekamp en – positiever – door wél mee te werken aan nieuwe natuur in Radewijk.

Volgens wethouder Brand van Dinkelland ligt Vechtstromen dwars bij de plannen om bij de watermolen van Singraven in Denekamp witte energie uit water te winnen. Het bestuur van de Stichting Edwina van Heek, dat Landgoed Singraven beheert, ziet het helemaal zitten en heeft zelfs al een financier voor een waterturbine. Brand heeft de gemeenteraad toegezegd met Vechtstromen in conclaaf te gaan om het er nog eens te hebben. Vermoedelijk krijgt hij dan te maken met ex-wethouder Broeze van Wierden die als waterschapsbestuurder Dinkelland onder haar hoede heeft.

Het bestuurslid Stegeman van het waterschap Vechtstromen, ex-wethouder van Rijssen-Holten, heeft afgelopen week samen met wethouder Te Rietstap van Hardenberg de nieuwe inrichting van de Radewijkerbeek, de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen de Twenteweg en het fietspad over de stuw bij De Koppel, ceremonieel geopend. In het veertien hectare grote gebied is de doorstroming van de Vecht verbeterd en meer ruimte voor water gecreëerd. De oever van de rivier is over 650 meter ontsteend, deels verflauwd en langs de oever ontstaat zo een drassig gebied waar rietmoeras gedijt.

Natuur handje helpen In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Er is in deze nevengeul over het algemeen geen stroming, wat libellen, amfibieën en waterplanten de ruimte biedt. Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, is daartoe een poel aangelegd . Volgens het waterschap een goed om nieuwe natuur te maken en de beleving te vergroten.