Afbeelding
Foto:

Beide mannenkoren in Almelo bestaan een eeuw en ze bezingen dat samen (want dat kan nu) in de Grote Kerk

ALMELO – Zowel het Almelo's Mannenkoor als het Almelo's Christelijk Mannenkoor bestaat dit jaar een eeuw. Beide gezelschappen vieren dit gezamenlijk. Om te beginnen zaterdagavond in de Grote Kerk te Almelo.

De beide koren zijn ontstaan in de tijd dat gezindten en gezangen nog de boventoon voerden, maar van enige rivaliteit is geen sprake meer. Er wordt waar mogelijk samengewerkt, want de koren vullen elkaar uitstekend aan. Bovendien zijn dogmatiek en schisma verleden tijd. Daar komt nog bij dat de koorzang minder een prominente plek heeft dan voorheen, zoals het verenigingsleven in het algemeen onder druk staat in onze digitale dagen van snel, kort en heftig.

Er mag dan sprake zijn van vergrijzing, er zit nog voldoende leven in beide mannenkoren. Er is wel eens over een fusie gesproken, principiële bezwaren zijn er aan weerszijden niet, maar haast heeft men evenmin. Alles op zijn tijd. Liever werkt men voorshands samen, zoals nu bij het jubileum van – opgeteld – twee eeuwen koorzang in Almelo.

Dit gebeurt zaterdagavond dus in de Grote Kerk. Het jubileumconcert van de Almelose Mannenkoren in de Grote Kerk te Almelo ter gelegenheid van beider eeuwfeest staat onder leiding van de dirigenten Frank den Bakker en Nick Moritz. Medewerking verlenen het Koninklijk Symfonie Orkest Cecilia onder leiding van Christian van den Berg en de bariton Martijn Sanders.

Is de Grote Kerk de thuishaven van het Almelo's Christelijk Mannenkoor, de Sint Georgiuskerk is dat voor het Almelo's Mannkoor en daar zal hetzelfde concert eind dit jaar plaatsgrijpen, namelijk op 23 december.

de Grote Kerk (rechts) en de Georgiuskerk (ook dicht bij elkaar)