Miranda Nieuwenhuis
Miranda Nieuwenhuis Foto: PR

Almelo in de sferen van impressionisme

ALMELO - De kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis-Hoekstra geeft volgende week woensdag (25 april vanaf 20.00 uur) een lezing in het Stadsmuseum Almelo. Ze belicht de stad en derzelver historie in verf, met een accent op het impressionisme.

Nieuwenhuis studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Utrecht. Ze geeft lezingen en cursussen. Bovendien houdt ze rondleidingen in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. In het Stadsmuseum Almelo zal ze spreken over schilderijen die in Almelo gemaakt zijn en het leven vastlegden. Over de natuur, de ommelanden, maar ook de economie, de oude haven, de pakhuizen, de overslag en de (textiel)fabrieken.

Almelo is rond 1900 opvallend vaak geschilderd. Cees Johannes van der Aa, Hen- dricus de Grijs, Johannes Retèl en Evert Moll zijn schilders van naam, die er in deze tijd voor kozen om in Almelo te gaan wonen en werken. Almelo was in trek. Zij legden stad en de omgeving vast in de stijl van de Haagse School, vanaf 1870 toonaangevend in de schilderkunst, waarbij stad en natuur onder alle omstandigheden in de open lucht geschilderd werden. Nederland kent een lange traditie van stadsgezichten en aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw ontstaat een duidelijke interesse voor het lokale leven en de gedetailleerde weergave van wat werd gezien.