Afbeelding
Foto: PR

Test met sensoren op veld voedergewassen

ALMELO/REUTUM - Op een demoveld in Reutum proberen melkveehouders diverse teeltmethoden uit. Ze kijken op een akkerbouwmatige manier naar de bodem en de teelt van voedergewassen.

Het initiatief van Mineral Valley Twente verbindt onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. De met sensoren verzamelde data-informatie wordt geanalyseerd met het oogmerk praktische handvatten voor goed bodembeheer te verkrijgen. Veldeigenaar Poppink en studenten van Hogeschool Aeres te Dronten meten geregeld temperatuur, vochtigheid, geleidbaarheid en waterdruk. De sensoren hebben een draadloze verbinding met een ontvangststation die de informatie naar een internet platform stuurt. In principe kunnen de gegevens van uur tot uur afgelezen worden. Die data kunnen in combinatie met de verschillende teelt- en bemestingsvormen worden geanalyseerd.