Afbeelding
Foto: Han Pape

Kamst als Ridder met Erepenning weg bij Sint Joseph in Almelo

ALMELO - Na een dienstverband van liefst 38 jaar heeft directeur-bestuurder Kamst de woningstichting Sint Joseph Almelo verlaten. Hij was 24 jaar de leidsman. Bij zijn vertrek werd hij geridderd en kreeg hij de erepenning in goud der gemeente Almelo.

Kamst was een volkshuisvester pur sang. Hij vertrok wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en werd toegesproken én onderscheiden tijdens een receptie in het Theaterhotel.

Hoogwaardig

Veel sprekers gingen in op de belangrijke rol die de woningstichting Sint Joseph de afgelopen decennia heeft vervuld. Gewezen werd op de vele hoogwaardig nieuwbouwprojecten die zijn gerealiseerd en die de stad in positieve zin hebben veranderd. Kamst werd een vasthoudende bestuurder genoemd, die kansen zag en pakte. Ook zijn betrokkenheid bij de stad Almelo en bewoners werden geprezen.

Sint Josephbuurt

Kamst stond bestuurlijk onder meer aan de basis van grote bouw- en renovatieprojecten in het Sluitersveld en de Rumerslanden. Juist deze week bereikte de nieuwbouw in de Sint Josephbuurt door aannemer Goossen Te Pas Bouw de afsluitende fase, met 27 koopwoningen, 25 vrijesectorwoningen en acht sociale huurwoningen. De nieuwe directeur-bestuurder Beumer van Sint Joseph legt daarvoor komende dinsdag de eerste steen, in gezelschap van demissionair wethouder Langius van Almelo.

Samenwerking

Van de 38 jaar dat Kamst bij Sint Joseph stond hij er 24 jaar aan het roer als directeur-bestuurder. De rooms-katholieke corporatie was de tegenstrever van de algemene woninstichting Beter Wonen, waarmee de contacten steeds beter werden, waarbij wel eens over een fusie wordt gespeculeerd. Net als Beter Wonen ging ook Sint Joseph gaandeweg investeren buiten de stad, waarbij Kamst vooral oostwaarts keek naar de vele dorpen omvattende gemeenten Dinkelland en Tubbergen, niet heel toevallig overwegend rooms-katholiek gezind. Kamst is er zelf ook neergestreken, want is woonachtig in Tubbergen. Dat is in Almelo absoluut geen punt; zijn collega Van der Hout van Beter Wonen woont het best in Lochem.