Minister temidden Almelose VVD-prominenten
Minister temidden Almelose VVD-prominenten Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

Twente wil meer 'tempo' bij aanleg auto- en waterwegen

ALMELO – De steden in de regio Twente willen tempo maken met de bevordering van de bereikbaarheid.

Het was een verkiezingsbezoek dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen weekend bracht aan Enschede en Almelo, maar voor cadeaus was geen ruimte, dus ook niet voor een versnelde verbreding van de A1 in Twente. De regio dringt al jaren aan op die verbreding tot twee keer drie rijbanen, op het deel van de A1 van Rijssen tot het knooppunt Azelo/Buren. De werkzaamheden staan evenwel op de rol voor de jaren ná 2024.

De minister van van VVD-huize beperkte zich tot het onderstrepen van belangen, maar stelde ook vast dat ze aan termijnen en vooral budgetten is gebonden. Haar partijgenoten, onder wie de leidsmannen Diepemaat en Pauwels van de VVD in Enschede respectievelijk Almelo, drongen met werkgevers uit beide steden en de rest van Twent wel aan op spoed, maar Van Nieuwenhuizen zei dat nu eerst de spitsstroken bij Deventer reguliere rijbanen worden. Over het belang van een verbreding van de A1 liet ze zich door politici en ondernemers wel bijpraten bijpraten, onder meer toen het ging over het belang van bereikbaarheid voor de logistieke hotspot Twente.

Van Nieuwenhuizen acht de kans op naar voren trekken van de A1-verbreding weinig kansrijk, ook los van de financiën, want met het oog op andere prioriteiten en de noodzakelijke voorbereidingstijd van dit soort klussen.Twente bepleit óók meer urgentie voor projecten die het transport over het water bevorderen. Daartoe moeten de Twentekanalen worden verdiept en verbreed. Dat zou het mogelijk maken dagelijks negenhonderd trucks van en naar Twente van de weg te halen.