Afbeelding
Foto: archief

Miljoenenfonds voor lokale sociale tekorten

ALMELO – Bij het opstellen van nieuwe raads- en/of collegeprogramma's kunnen politieke partijen rekening houden met extra geld voor wat het sociaal domein is gaan heten. Daar kan Almelo met zijn sociale last de komende jaren een beroep op doen.

Er komt honderd miljoen extra beschikbaar van rijkswege en uit het Gemeentefonds hetzelfde bedrag, wat derhalve een lekkernij uit eigen koektrommel is. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sloten daarover een akkoord. Het sociaal domein omvat onder meer participatie, arbeid, zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Er is vastgelegd dat gemeenten die worden geconfronteerd met een stapeling van tekorten in het sociaal domein, zoals Almelo, een beroep kunnen doen op het fonds waaraan de rijksoverheid dus honderd miljoen bijdraagt en het gemeentefonds hetzelfde bedrag, wat derhalve een lekkernij uit eigen koektrommel is.

De rijksoverheid meent trouwens dat gemeentelijke/regionale samenwerking een belangrijke impuls kan geven aan de gezondmaking van het sociaal domein, waarbij elke gemeenteraad bevoegd blijft te beslissen over de inzet der financiële middelen.

Werken voor uitkering

Overigens moet de VVD als mogelijk nieuwe collegepartij in Almelo er rekening mee houden dat gemeente burgers niet kan verplichten te werken voor hun uitkering. Meermalen drong VVD-leider Pauwels hier op aan, met name in de verkiezingstijd. Volgens het huidige college is de verplichting volgens de wet onmogelijk op te leggen.