Coalitiedrift

Er zal nog wel even de tijd worden genomen voor het vormen van een nieuwe coalitie van partijen die in Almelo de komende jaren de lokale regering gaan vormen. Wellicht zal net als elders worden geprobeerd eerst een raadsprogramma vast te stellen, waaraan alle of anders zo veel mogelijk raadsfracties zich committeren. Dat is namelijk erg in de mode, onder het motto dat het meer dan om de 'verschilling' om de 'verbinding' moet gaan. De vraag is natuurlijk waar in dat geval het debat blijft, de scherping van argumenten.

Politiek omvat een waaier aan standpunten, stellingen, visies en voorkeuren, gebaseerd op levensovertuigingen, arbeidsopvattingen, maatschappijbeschouwingen en geloofsrichtingen. Groen, rood, geel, oranje, blauw – niet geheel toevallig kleuren van partijen. Als je alles bij elkaar sodemietert, houd je grijs over. ean mis je debat.

Een gezonde oppositie is ook gezond voor de democratie en in een gezonde democratie is sprake van wisselende meerderheden. Een minderheidscollege kan prima werken, door die wisselende meerderheden te creëren. Dat is de afgelopen jaren in Almelo wel gebleken. Het is dan wel zaak dat de raad ook zorgt dat het college besluiten uitvoert.

Een nieuw college kan naast de benoemde burgemeester Gerritsen bestaan uit wethouders van de CDA, VVD en ChristenUnie. Van het CDA omdat deze partij tot ontsteltenis van de VVD die zich al rijk had misrekend de meeste stemmen vergaarde en zes zetels behield, de VVD die niettemin de grote winnaar was (van drie naar zes zetels met wat minder stemmen dan het CDA) en de ChristenUnie die zich netjes met twee zetels handhaafde. Dat zijn veertien zetels. Voor een meerderheid zijn er achttien nodig. Indien men daaraan hecht kan LAS met een wethouder toetreden tot het college. De lokale bundeling boekte in Almelo tegen de landelijke tendens in geen winst, moest zelfs twee zetels inleveren, maar blijft met vijf zetels wel een factor van betekenis, en de derde partij van Almelo. Samen negentien. Wel een meerderheid, maar niet te gek.

Wie zijn dan wethouderabel? Bij het CDA kreeg de droefneuzige wethouder Ten Seldam, die veel uit handen liet vallen en weinig bereikte, voorkeurstemmen, maar dé verrassing was dat de om een sikkepit weggestuurde CDA-wethouder Van Marle met enorm veel voorkeurstemmen in de raad terugkeert. Een eminent wethouder! Niet meer van Financiën en Economie, maar van Sociaal Domein, Sport en Cultuur. Voor de VVD zou ex-gedeputeerde Klaasen een prima kandidaat zijn met de portefeuilles Verkeer, Vervoer, Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. Laat hem wel een deugdelijk curriculum indienen en er niet cursus LOI bij fantaseren. Namens de ChristenUnie blijft wethouder Langius gewoon verantwoordelijk voor de gemeentelijke Financiën, Economie en Vastgoed, want beter en geslepener is er niet één. En dan kan tenslotte wethouder Van Buiten zich gaan ontfermen over typische LAS-speerpunten als Milieu, Personeel, Welzijn en Wijken.

Scipio