Afbeelding
Foto: PR Overijssel

Overijssel duwt Borne voor 'bovenregionale belangen' aan de kant

ALMELO/ZENDEREN - De provincie Overijssel wil wel in gesprek blijven met de gemeente Borne over de bouw van een mestvergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, vlak bij de grens met Almelo, zolang de uitkomst maar is dat de vergistingsinstallatie er hoe dan ook komt.

De gemeenteraad van Borne is tegen de bouw van de 'mestfabriek' tussen Borne en Almelo, net als veel inwoners van Zenderen. Er vonden met de provincie nog wel 'bestuurlijke gesprekken' plaats, maar die leidden niet tot overeenstemming. Borne wil een open proces, maar daarvoor zijn naar het idee van de gedeputeerde Traag de 'bovenregionale belangen' te groot.