Martha van Abbema
Martha van Abbema Foto: archief

Oplossing gezocht voor regionale fotozaak

ALMELO/DEN HAM – De gemeente Twenterand zoekt in overleg met de provincie Overijssel naar mogelijkheden om detailhandel van Foto Konijnenberg op het bedrijventerrein Kroezenhoek in Den Ham toe te staan. Dat gebeurt met een beroep op een vorm van winkelbeleving en internethandel. Om dit te bevorderen nodigde wethouder Van Abbema, voorheen statenlid, de provinciale collegepartijen uit: behalve haar eigen ChristenUnie ook CDA, VVD en D66 plus de SGP.

De reacties van vooral ChristenUnie en CDA zijn positief. De bedoeling is de 'zaak' op het bedrijventerrein te laten, ofschoon dit haaks staat op de uitgangspunten van zowel het gemeentelijke als het provinciale detailhandelsbeleid, dat winkels en middenstand op bedrijventerreinen verbiedt. Er zou voor Foto Konijnenberg in Den Ham een uitzondering moeten worden gemaakt omdat er veel verkoop via internet plaatsvindt en het bedrijfspand een 'beleefcentrum' heet te zijn. Bovendien speelt de werkgelegenheid (51 formatieplaatsen) voor een aantal partijen een rol van belang om de internationale groothandel en dienstverlener op Kroezenhoek toe te staan. Tegenstanders wijzen op de gevaren van leeglopende dorpscentra (minder beleving) en precedentwerking.