Afbeelding
Foto: PR

Subsidie voor herverkaveling landbouwbedrijven mogelijk

ALMELO/BORNERBROEK - Ter bevordering van de herverkaveling van landbouwbedrijven is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. De regeling met veel Europees geld is opengesteld door de provincie Overijssel. Het doel is als doel is meer efficiƫntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen.

De regeling is bedoeld om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw te verbeteren. Daarnaast draagt de herstructurering van landbouwbedrijven ook bij aan internationale doelen rondom water, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), biodiversiteit, natuurdoelstellingen (Natura2000) en het in stand houden van het landschap. Het subsidiebudget voor deze regeling is in omvat anderhalf miljoen, waarvan de ene helft Europees geld en de andere helft Overijssels geld.

Kostenbesparing

Naar het oordeel van gedeputeerde Maij, van onder meer landbouw en natuur, levert een beter verkaveling veel winst op voor agrariƫrs. 'Ik zie dat ook bij de verschillende landinrichtingsprojecten in Overijssel.'

Investeringsruimte

Het leidt volgens de gedeputeerde tot kostenbesparingen doordat bijvoorbeeld percelen dichter bij het erf komen te liggen. Daardoor krijgen de ondernemers ook weer ruimte om te investeren in hun bedrijf.'

Belangrijke sector

De gedeputeerde ziet tal van voordelen, zeker ook economisch. Een sterke landbouw is volgens Maij op alle fronten belangrijk voor Overijssel. De agrarische sector is volgens haar namelijk goed voor maar liefst vijftien procent van de totale werkgelegenheid. 'Daarom investeren we ook met ons Agro&Food-programma in de verduurzaming van de hele voedselketen.'