Napeoleon

Het getuigt van even neurotische als nepotische trekken dat Herman Geerdink op de tweede plek staat van het CDA bij de veekiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Hij kan dus zomaar fractievoorzitter of wethouder worden, uitgaande van de veronderstelling dat het CDA sowieso weer een wethouder gaat leveren. In dat geval moet de huidige leider Marcel Zielman kiezen: koester ik de zekerheid ik beleidsambtenaar in Hellendoorn en fractiechef in Almelo of word ik wethouder in de stad mijner inwoning, dus in Almelo. De baan waar hij niet voor kiest zal wel aan Geerdink toevallen.

De mannetjesputter komt niet in de gemeentepolitiek om met stapels papier te schuiven. En uiteindelijk is de kans groot dat hij met nog veel meer gaat schuiven. Dat is hij gewend, mrt name in Almelo. Geerdink was gemeentesecretaris in de tijd van burgemeester Menno Knip. Dit duo regeerde de stad met harde hand. Knip was een Warrior, opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, zij het wel een beetje weke soldaat, een militair zonder geweer. Aan zijn zijde dus Geerdink, een bink van de politieschool en later agent met tressen en epauletten. De militair met de ambtsketen en de koddebeier met de ambtenarenknoet, het was met het span wel. De tijd van de megalomane plannen, de monorail en de monocultuur, en wat er allemaal niet kwam, maar wel veel miljoenen kostte: Poppodium, Fortezza, Waterrijk, Zembla. De wethouders waren slovende hovelingen ten paleize van Menno en Herman, de gemeenteraad zat erbij, verdedigde alles, zonder de helft of meer te begrijpen, de ambtelijke organisatie was verdeel en heers. En zoals dat dan gaat, de grondvesters waren op tijd weg, Menno Knip ging iets betekenen voor de Kampeerraad en de Watersport én werd Senator, Herman Geerdink besloot iets te gaan doen met moeilijk opvoedbare kinderen op de Veluwe.

Knip zit veilig belangrijk te zijn in de Eerste Kamer, maar is verder ongevaarlijk, Geerdink keert echter terug in het stadhuis van Almelo. Fijn voor de huidige gemeentesecretaris dat zo'n betweter binnenkomt, zo'n mannenman die verordonneerde dat de man het hoofd van het gezin is op (21 maart afgekondigd!) ook fijn voor burgemeester Gerritsen dat Bokito bezit neemt van het stadhuis en ten derde erg fijn voor het CDA dat Zielman met zo'n Paard van Troje aan komt zetten. Mogelijk is Zielman ervan overtuigd dat hij een krachtige tweede man binnenhaalt die hem in alle opzichten steunt, maar Geerdink is geen tweede man. Dat zal hij niet zijn in de fractie en evenmin in het college, hij zal óf fractieleider Zielman óf wethouder Zielman voor de voeten lopen.

Het is alsof de Talleyrand, Castlereagh en Metternich na het Verdrag van Fontainebleau, toen Napoleon keizer naar Elba werd verbannen, de afgezette keizer alsnog terughaalden als raadgever van Lodewijk XVIII.

Scipio