ATS aangelicht achter bomen zonder blad
ATS aangelicht achter bomen zonder blad Foto: archief

Raad vol lof over erfgoednota met grote inbreng van de stad

ALMELO – Uiteindelijk is de gemeenteraad tevreden over de nota Zichtbaar Verleden. Het is na twee jaar soebatten dan ook meer een nota van de raad dan van het college van burgemeester en wethouders.

Op vele fronten is de erfgoednota van het college, inzonderheid van wethouder Ten Seldam, namelijk aangepunt en aangepast. Veel verenigingen en stichtingen bemoeiden zich ermee en ook zo ongeveer alle raadsfracties schreven bij wijze van spreken mee aan de huidige notitie. De eerste versies van de nota zijn door de gemeenteraad, in den brede, naar de prullenmand verwezen.

Sindsdien werd door politieke partijen en maatschappelijke organisaties op het erf van stadshistorie en levend verleden veel input geleverd. Er is nu ook voor redelijk budget op de plank, de boter bij de vis. Voor een definitieve uitwerking is 10.000 euro beschikbaar, er zal jaarlijks 35.000 euro besteedbaar zijn en er is een fonds van 80.000 euro ten behoeve van incidentele uitgaven. De huidige nota is in de woorden van Ten Seldam 'een visie als vertrekpunt'.

'Vijftig jaar te laat'

Dit had vijftig jaar geleden gebeurd moeten zijn, stelde raadsnestor Stork van LAS. 'Dan zou Almelo veel aantrekkelijker zijn geweest.' Alle fracties tonen zich gelukkig met de huidige erfgoednota, waarbij het raadslid Vos van het CDA het door deze partij voorgestelde 'aanlichten' van markante panden met name noemde.

Bomen soms obstakels

Er valt ook nog wel iets te verbeteren, aldus woordvoerder Mulder van D66 die zei dat veel stedelijke schoonheid zelfs bij daglicht aan het zicht wordt onttrokken door geboomte, waarbij hij wees op het oude Paleis van Justitie aan de Wierdensestraat en de gevel van de vroegere ambachtsschool ATS aan het Wethouder Van Dronkelaarplein.