Afbeelding
Foto: archief

Meer tempo energievisie en duurzaamheid

ALMELO – De gemeente Almelo wil een versnelling van het eigen duurzaamheidsstreven, na de verkoop van de aandelen Twence, dat ook verduurzaamt.

In de gemeente Enschede, die de aandelen Twence koestert, wil de raad ook meer tempo. In en Energievisie verwoordt de gemeente te gelegener tijd hoe ze deze doelstelling denkt te gaan halen. Er ligt nu een ontwerp ten behoeve van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD voor een milieueffectrapportage) en die ligt vanaf morgen zes weken ter visie. In deze notitie staat beschreven waar de energievisie over gaat, waarom we onderzoek naar milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. De NRD ligt vanaf 7 december gedurende zes weken ter inzage.

De overstap van het gebruik van fossiele naar duurzame bronnen van energie zal volgens het gemeentebestuur van Enschede de leefomgeving ingrijpend veranderen. 'Dit vraagt om objectieve informatie en zorgvuldige besluitvorming', aldus het college van burgemeester en wethouders in een perscommuniqué. Eerder al liet wethouder Eerenberg weten dat de gemeente het zich niet kan permitteren bepaalde vormen van energieopwekking uit te sluiten. Vooral tegen plannen voor de plaatsing van windmolens zijn in Enschede op voorhand al bezwaren gerezen.