Verkiezingen I

Langzamerhand maken ook in Almelo de politieke partijen zich op voor de verkiezingen die de samenstelling van de gemeenteraad in meer of mindere mate zullen veranderen. Er staan wat debatten op stapel die de VVD organiseert onder de dekmantel van een politiek onafhankelijk medium dat de facto niet aan politiek doet, want ingewikkeld en oninteressant; verkiezingen, zijn slechts entertainment. Gelukkig is er een lokale omroep die wel interesse heeft en vergaderingen gaat uitzenden.

Bijna vier jaar geleden kwamen er veertien partijen in de raadszaal van Almelo, waarvan de helft met één zetel. De vraag is nu of de PVV daar straks nog bijkomt. Dik kans overigens dat dit het aantal fracties verkleint. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer stemde achttien procent in Almelo op de PVV, maar hebben ze een kartrekker?

Kort na de verkiezingen van 2014 gingen drie lokale partijen één fractie vormen: ALA, BBA en Almelooo. LAS was meteen de grootste fractie, want zeven volksvertegenwoordigers sterk, onder wie het beste raadslid, dat in z'n eentje meer voorstelt dan Kwik, Kwek en Kwak die denken dat zij het zijn omdat de songfestivaldames Toeten en Blazen van de lokale Libelle dat zeggen. Het beste raadslid van Almelo is een kordate volksjongen in de stad en een schrander politicus in de raad – rechtuit, duidelijk en onafhankelijk.

Afijn, volgens stedelijk gebruik kwam er al snel afsplitsingen. Er stapte een SP'er over naar het CDA. De geachte afgezant van Bolletje Wol maakte van drie fracties deel uit, loten van dezelfde Stam. Hij zit momenteel bij D66, waardoor deze partij nu drie raadsleden heeft waar ze met vier van start ging, maar twee (Gerritsen en Isendoorn) begonnen voor zichzelf als Democraten.Nu, al hebben ze de looks van Democraten.Ooit. Ze dreven een wig in hun partij én in de coalitie, wat tot een bestuurscrisis leidde.

Ook bijzonder was de wijze waarop de PvdA zichzelf met veel ophef en vertier stukje bij beetje te gronde richtte. De voormalige bestuursleden Bolhuis en Loupatty kwamen in de fractie, beiden probeerden wethouder te worden toen PvdA-schepen Timmer de partij en de sfeer zó zat was dat ze deze baan opzegde. Loupatty was fractieleider, maar mocht van zijn fractiegenoten geen wethouder worden, wat op zich al apart is. Hij wilde zich als gramstorig raadslid bij het CDA aansluiten, maar fractieleider Zielman van de christendemocraten wees hem de deur. Ach ja, twee Hellendoornse ambtenaren! Vervolgens bedelde Loupatty bij de VVD die hem opnam als extra (vierde) fractielid. Op de huidige lijst van de VVD krijgt Loupatty een mes in de rug, bijkans onverkiesbaar. Bolhuis van de PvdA wilde ook graag wethouder worden, maar de raad koos uiteindelijk voor de partijloze en politiek onervaren sollicitant Van Wijk, waarna Bolhuis een eenvrouwsfractie ging vormen, waartoe ze de Minimapartij als vehikel oprichtte. Zo zitten we met diverse partijen die grotere fracties hebben dan de kiezer wilde (vanwege overlopers, carrièretypes en gelukzoekers) en met dertien fracties, waaronder zes van één raadslid...

Scipio