Ten Seldam bereikt (nog) niks voor honkballers van Uitsmijters

ALMELO – Het is wethouder Ten Seldam van Sport in de vier jaar van haar wethouderschap (nog) niet gelukt om een nieuwe accommodatie voor de honkbalvereniging Uitsmijters'55 dichterbij te brengen en de tijd dringt. Vanuit de gemeenteraad wordt volgende week nog een poging ondernomen, met een motie voor de wethouder.

De gemeenteraad verzocht het college van burgemeester en wethouders medio dit jaar zich tot het uiterste in te spannen voor een accommodatie en daartoe in overleg te treden met exploitant Wispels van Het Maatveld (waar de club nu zit, maar weg wil; belofte 2014). Het doel is een volledige verhuizing van de Uitsmijters '55 naar het complex van de voetbalvereniging La Première te realiseren, met een kunstgrasveld (voor de voetbalclub), verlichting en een (eigen) clubgebouw voor de aan het lijntje gehouden honkbalvereniging.

Wispels zou hebben aangegeven dat hij de verhuizing vanUitsmijters naar La Première volledig zal financieren in ruil voor de gronden van het sportcomplex Het Maatveld. De gronden van sportcomplex Het Maatveld zouden hierbij volledig worden her-ontwikkeld als een grootschalig recreatieterrein, met als voorwaarde dat er uitsluitend dagrecreatie wordt toegevoegd aan Het Maatveld.

Tijdens de gevoerde overleggen bleek volgens Ten Seldam 'een haalbare businesscase voor de exploitant een belangrijk struikelblok'. De wethouder in een raadsbrief: 'Wij hebben de afspraak gemaakt dat de exploitant ons college uiterlijk medio december zal berichten over zijn uiteindelijke besluit.' Dat zou dus vóór de raadsvergadering van komende dinsdag bekend moeten zijn.